IVAN BAĆAK TOMISLAVGRAD

Nije se rodio Andrić, Selimović, Mak Dizdar,... Koroman, Jergović... koji bi umio opisati sav jad današnje BiH ni tugu BH Hrvata, a sve zahvaljujući 'spasiteljima sa Zapada' kojima je jedini cilj (p)odrzavati krizu.Blog posvećujem žrtvama MZ-e.

17.12.2013.

Eto, tebe će Izete Hrvati pitati treba li spojiti Hrvatsku

Izet Bajrambašić: Favoriziranje mosta Pelješac je nekorektno i nepotrebno Prije nekoliko dana u medijski prostor je lansirana informacija o sastanku međudržavne, bosanskohercegovačko-hrvatske komisije s konsultantskom kućom koja izvodi studiju predizvodljivosti, a glavna vijest se odnosila na to da će gradnja pelješkog mosta početi 2015. Tim povodom smo razgovarali s članom ove komisije Izetom Bajrambašićem, pomoćnikom ministra za komunikacije i transport BiH. • Da li objavljena informacija o rezultatima studije predizvodljivosti znači da BiH pristaje na gradnju pelješkog mosta, te da su ranije rezerve spram ove gradnje odbačene? - Savjetodavni odbor (SO) angažovan na studiji izvodljivosti nastoji da se ona uradi na najbolji način, kvalitetno, sa relevantnim ulaznim podacima i metodama rada poznatim u dobroj praksi. Studija još nije gotova, a na posljednjem sastanku smo svi dali primjedbe i komentare. Zaključeno je da konsultant treba do 23. decembra 2013. godine da završi studiju i da je preda naručiocu (Republika Hrvatska). Ozbiljne kritike • Izjavili ste ovim povodom da postoji dosta zajedničkih primjedbi na studiju? O kojim glavnim primjedbama te vrste je riječ? - Studija je obimna i podaci nisu izbalansirani. Ima puno teksta koji nije primjeren za ovako važne dokumente. BiH, kao i Evropska komisija, dala je ozbiljne kritike na uzete kalkulativne cijene sa različitim pristupom, te prognoze saobraćaja, kao i vrijeme pripreme i završetka izgradnje pojedinih projekata. Primjetno je i očito favoriziranje mosta Pelješac od konsultanta, što je potpuno nekorektno i nepotrebno. • Koje su bile primjedbe bh. strane? Na kakvu reakciju su naišle kod partnera iz RH? - Naše primjedbe su bile konkretne u vezi s cijenama eksproprijacije zemljišta, cijenom mosta Pelješac za visinu 55 metara, zatim početnu obračunsku godinu, vrijeme završetka pojedinih opcija... Važna primjedba BiH je vezana za činjenicu da je potreba povezivanja RH na jugu nastala ulaskom RH u EU i da će prestati ulaskom BiH u EU, te da to treba biti obračunski period, znači 10 (procjena kao minimalno za ulazak BiH u EU) ili 20 godina (procjena kao maksimalno za ulazak BiH u EU), a ne, kako je konsultant uzeo, 2017-2046, ne vezujući se za ulazak BiH u EU. Evropska komisija je imala slične, a često identične komentare kao BiH. RH je samo ponavljao da podržava studiju, a konsultant se branio, u većini slučajeva, bez argumenata. • Pomenuta je cijena od 220 miliona eura, koliko bi pelješki most, navodno, koštao. Šta to znači? O mostu kojih dimenzija je riječ? - Ovo je, također, bio naš važan komentar da je konsultant dao sve dimenzije mosta Pelješac, osim visine. Međutim, na jednom mjestu, da bi dokazao legalitet izgradnje mosta, pominje "usaglašenu zabilješku" između RH i BiH. Zabilješka se odnosi na most visine 55 metara, čija je cijena preko 300 miliona eura, a ne, kako je konsultant dao u studiji (u kalkulaciji), 100 miliona eura niže. • Na koju najmanju visinu mosta, glavni raspon i širinu će pristati bh. strana? - Ovo nije razmatrano zato što je za BiH prioritetno pitanje pravilna implementacija Konvencije UN-a o pravu mora, kako bi BiH dobila pripadajuća joj prava, a to bi odredilo namjenu i upotrebu bh. mora, slobodno povezanog sa međunarodnim morem. • Gospodin Bevanda je izjavio da se most gradi na teritoriji RH? Da li se o tome radi? Ovo pitam zato što svi znamo da je u pitanju akvatorij na kojem se tek treba da uspostave granice između dvije zemlje ili da se ratificira ugovor iz 1999. godine i da se tek treba odrediti modalitet plovnog puta iz Neuma prema otvorenom moru, ali i namjena akvatorija Neum? - Prema ugovoru o granici iz 1999. godine, nije sporno gdje je pozicija mosta, a sva druga određenja i opredjeljenja BiH u ovom području i općenito o moru vezana su za pravilnu primjenu pomenute konvencije. • Ko je s bh. strane uključen u sastav stručnog tijela koje raspravlja o ovom pitanju? - Članove Savjetodavnog odbora je imenovalo Vijeće ministara BiH i u njemu su Nevenka Savić, Direkcija za evropske integracije, Osman Topčagić, Ministarstvo vanjskih poslova, Izet Bajrambašić, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, Božo Zovko, Direkcija za indirektno oporezivanje i Miroslav Tomić, Ministarstvo finansija i trezora. Politička izjava • Kada bude završen posao stručnih tijela, hoće li konačna odluka ići na parlamentarno odlučivanje s obzirom na to da se radi o važnoj komunikaciji u pograničnom dijelu dvije države? Ta problematika je, podsjećam, u nadležnosti VM-a, Predsjedništva BiH i Zastupničkog doma? - Studiju je naručio RH, a finansira se iz fondova EU. BiH svoje učešće ostvaruje putem SO, a SO će za svoj rad podnijeti izvještaj Vijeću ministara, naravno, uključujući i glavne pokazatelje studije. • Pitam ovo zato što je u javnosti već objavljeno da izgradnja mosta počinje 2015? Mogu li se za godinu završiti sva sporna pitanja, primjedbe, procedure? - Ova izjava je data prije okončanja studije, a prema mojoj procjeni, pomenuta izjava se nalazi u kontekstu političkih prilika u RH i to je (političke prilike) svakako unutarnje pitanje RH. oslobodjenje.ba

IVAN BAĆAK TOMISLAVGRAD

VIRTUALNA KNJIŽNICA

PONOSNA MOJA JE ZEMLJA

BLOGARIAT
blogger.ba
POLITIKA I ETIKA
SAVEZ ZA HRVATSKU
HUM
CROPEDIA
SOURCE.BA
HERCEGBOSNA.ORG
BITNO.ba
HERCEGOVINA INFO
POSKOK abc portal
LIVNO ONLINE
PISMA IZ NJEMAČKE
SVE VIJESTI
HRVATI AMAC
HRVATSKI INTELEKTUALNI ZBOR - MO
HAKAVE
CRO SPACE
HRVATI BH
HIC BiH LJ PORTAL
GRUDE ONLINE
POSUŠJE
CAPLJINA-ONLINE
RAMA
POSAVINA/DOMALJEVAC
USKOPLJE

KUPRES PORTAL
LIVNO IZBORI 2008.
KRALJICA KATARINA - B. LUKA
HBŽ VLADA
OPĆINA TOMISLAVGRAD
TOMISLAV CITY
UDRUGA PRSTEN
CURKOVIC.CA
BRATOVŠTINA
SAMOSTAN RAMA ŠĆIT
DUVNO, LIVNO I KUPREŠKA VRATA

RADIO TG
KLAPA DELMINIUM
NEBESKI RADIO

KONGORA
ROŠKO POLJE

PRESS DISPLAY
W. TIMES
W. POST
EU URED BiH
GOSPODARSTVO, ULAGANJA, RH, BH:

SIGNALIZACIJA SOVIĆI
XING
POSLOVNI
biznis.ba
EP HZHB
ENERGETIKA.HR
energetika.ba
WINDKRAFT
ENERGYOBSERVER
MOJA ENERGIJA.HR
BLOG ENERGIJA
BiH gospodarstvo
WORLD BANK

INSTITUTI, ANALIZE

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
1108718

Powered by Blogger.ba